Ви є тут

Программа факультативу

Українська

Програма ВФА базується на програмі "Курс теоретичної підготовки до астрономічних олімпіад", що знаходиться у файлі до цього посту.

Лекція 1. Математика в астрономії. Зоряні величини.
Вступна частина Факультативного курсу складається із математичних основ, що будуть вкрай необхідні під час подальшого вивчення астрономії. Вивчаючи астрономію самостійно за межами шкільної програми учні стикаються з поняттями та термінами, які вони ще не вивчали. Саме тому важливо спочатку дати відповідний математичний фундамент, а вже потім переходити до ґрунтовного вивчення предмету. Перша лекція присвячена основним математичним діям, знайомству із степенями та логарифмами і діями з ними та над ними, введенню поняття зоряної величини та виведенню формули Погсона.
Лекція 2. Видимі та абсолютні зоряні величини.
Вступна частина Факультативного курсу складається із математичних основ, що будуть вкрай необхідні під час подальшого вивчення астрономії. Вивчаючи астрономію самостійно за межами шкільної програми учні стикаються з поняттями та термінами, які вони ще не вивчали. Саме тому важливо спочатку дати відповідний математичний фундамент, а вже потім переходити до ґрунтовного вивчення предмету. Перша лекція присвячена основним математичним діям, знайомству із степенями та логарифмами і діями з ними та над ними, введенню поняття зоряної величини та виведенню формули Погсона.
Лекція. Системи координат в астрономії
Системи координат на площині та у просторі: 2-ох та 3-ох вимірна декартова СК; полярна, та сферична СК. Зв’язок між різними СК. Системи координат в астрономії: полярна система координат (опис руху двох тіл, задача двох тіл), сферична система координат (горизонтальна та екваторіальні системи небесних координат та зв’язок між ними).
Лекція Наступна. Природа світла та спектри.
...